Astma-KOL-mottagning

Astma-KOL-mottagning

Vi har en Astma-KOL-sköterska som arbetar på Vårdcentralen och hon kan hjälpa dig med

  • Spirometriundersökning
  • Individuella samtal
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Genomgång av mediciner
  • Stöd vid rökstopp
  • Vaccination mot influensa och lunginflammation
  • Allergiutredning

Anmäl dig i receptionen på plan 4.

Telefon: 0223-613 34
Telefontider: Onsdagar 8.00-9.00