Strokemottagning

Strokemottagning

Vi har en sjuksköterska som har strokemottagning varje måndag. Om du haft stroke blir du kallad till strokesköterskan för uppföljning 3 månader efter stroke. Du blir också kallad till läkarbesök hos specialist.

Anmäl dig i receptionen på plan 4. Obs att Strokemottagningen övergår i Landstingets regi från februari 2018.