Vårdavdelning 1

Vårdavdelning 1

Vårdavdelningen har 16 vårdplatser och är en eftervårdsavdelning för de som varit inneliggande i Västerås och Köping men behöver ytterligare viss rehabilitering. Vi rehabiliterar patienter som bl.a. haft stroke, hjärtinfarkt genomgått vissa ortopediska operationer m.m. medicinska och kirurgiska/ortopediska tillstånd. Vi har även palliativ vård (vård i livets slut) på avdelningen.

Till vårdavdelningen hör också ett AH-team. De utför medicinsk palliativ vård i hemmen för de patienter som väljer att bo kvar hemma den sista tiden i livet. Oftast sker ett samarbete mellan kommunen och AH-teamet när denna typ av vård blir aktuell.

Besökstid på Avd 1: dagligen kl: 12.30-18.30. Obs att driften av vårdavdelningen övergår till Landstinget från februari 2018