Bergslagssjukhuset

Mitt Hjärta i Bergslagen AB är det lilla privata vårdföretaget som driver vårdcentralen i Fagersta kommun och som också betjänar befolkningen i Virsbo. Vidare har det sedan 2010 ingått i vårt uppdrag att sköta driften av Bergslagssjukhuset som består av en vårdavdelning och en förstärkt medicinmottagning med specialistmottagningar. Efter LOU-avtalets upphörande så övergår nu denna del av verksamheten till Landstingets drift från februari 2018.

Bergslagssjukhusets avdelningar