Mitt Hjärta

Mitt Hjärta i Bergslagen AB är det lilla privata vårdföretaget som driver Vårdcentralen i Fagersta kommun och som också betjänar befolkningen i Virsbo.

Det har även sedan 2010 ingått i vårt uppdrag att sköta driften av Bergslagssjukhuset som består av en vårdavdelning med 16 platser och en förstärkt medicinmottagning med specialistmottagningar för hjärtsjukdomar, urologi, gynekologi, ortopedi, geriatrik, rehab-fysioterapi och hud . Efter LOU-avtalets upphörande så övergår sjukhusdelen av verksamheten vid Bergslagssjukhuset till Region Västmanlands regi från februari 2018. Mitt Hjärta fortsätter att driva Vårdcentralen

Läs mer om Mitt Hjärta